KM số 1 – Quốc lộ 35, Tân Phúc, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội
vh1hn2019@gmail.com
0901203666

CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG 1 HÀ NỘI

hotline 0901203666

CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG 1 HÀ NỘI

Địa chỉ: KM số 1 – Quốc lộ 35, Tân Phúc, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 
Điện thoại: 0901203666 - 0779207999
Email: vh1hn2019@gmail.com
Website: http://thietbikhachsanvihhung1.com/